נגישות
שלח>

שדות חובה*

אין באמור לעיל בכדי להוות המלצה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות המותאם אישית לצורכי הלקוח על בסיס נתוניו האישיים.המבצע מיועד ללקוחות חדשים אשר יפתחו חשבון בין התאריכים 01.01.17 ל-30.04.17 ויפקידו סכום מינימלי של ₪20,000. הלקוח יהיה זכאי להחזר עמלות בחודש הקלנדרי ה- 13 לאחר מועד פתיחת החשבון. גובה ההחזר יחושב כממוצע העמלות החודשי ב- 12 החודשים הקלנדריים ממועד פתיחת החשבון. המבצע בהתאם לשיקול דעת הבנק והוא זכאי לסיים את המבצע בכל עת.

*שדות חובה

אין באמור לעיל בכדי להוות המלצה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות המותאם אישית לצורכי הלקוח על בסיס נתוניו האישיים.המבצע מיועד ללקוחות חדשים אשר יפתחו חשבון בין התאריכים 01.01.17 ל-30.04.17 ויפקידו סכום מינימלי של ₪20,000. הלקוח יהיה זכאי להחזר עמלות בחודש הקלנדרי ה- 13 לאחר מועד פתיחת החשבון. גובה ההחזר יחושב כממוצע העמלות החודשי ב- 12 החודשים הקלנדריים ממועד פתיחת החשבון. המבצע בהתאם לשיקול דעת הבנק והוא זכאי לסיים את המבצע בכל עת.